Έκδοση 5.2.3

Αυτή η έκδοση δεν έχει νέες λειτουργίες, μόνο διορθώσεις στον κώδικα. Με αυτή την έκδοση, η εφαρμογή iTavli είναι πιο σταθερή. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας αν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα με την εφαρμογή.

Σας ευχαριστούμε