Κανόνες για το τάβλι

Κίνηση των πούλιων

Ο πιο σημαντικός κανόνας στο τάβλι είναι η μετακίνηση των πούλιων τόσων θέσεων όσων είναι το άθροισμα των ζαριών (ή 4 φορές το ένα ζάρι, αν έχετε φέρει διπλές). Αν αυτή η κίνηση δεν είναι διαθέσιμη, τότε θα πρέπει να μετακινήσετε το πούλι όσες θέσεις προτρέπει το ζάρι με τη μεγαλύτερη τιμή. Αυτό μπορεί να σας φαίνετε εύκολο, αλλά μπορεί και να σας δημιουργήσει προβλήματα.

Ας θεωρήσουμε την περίπτωση που ρίχνουμε τα ζάρια και φέρνουμε 4 – 3. Σϋμφωνα με τον παραπάνω κανόνα, πρέπει να μετακίνησουμε ένα πούλι 7 θέσεις ή ένα πούλι 4 θέσεις και ένα άλλο 3 θέσεις. Μας είναι σχετικά εύκολο να εφαρμόσουμε αυτόν τον κανόνα, στην αρχή του παιχνιδιού. Όμως, καθώς ένα παιχνίδι εξελίσεται, και ο αντίπαλος προσπαθεί να μας τριμώξει, μπορεί να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να κάνουμε μια κίνηση που δεν θέλουμε. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα αν όλα μας τα πούλια μπορούν να κινηθούν κατά 4 θέσεις, και μόνο ένα πούλι κατά 3 και μετά 4 θέσεις, θα πρέπει να μετακινήσουμε αυτό το πούλι.

Εφαρμογή του κανόνα

Η εφαρμογή iTavli εφαρμόζει αυτό τον κανόνα, όπως απεικονίζεται και στην παραπάνω εικόνα. Μπορούσαμε να μετακινήσουμε 2 πούλια, όμως, λόγω του κανόνα, δεν επιτρέπετε να μετακινήσουμε το επιλεγμένο πούλι.

Νικητής

Στο παιχνίδι τάβλι νικητής αναδεικνύεται αυτός που θα μαζέψει τα πούλια του πιο γρήγορα. Αρχίζουμε να μαζεύουμε τα πούλια όταν τα μεταφέρουμε στην περιοχή της συλλογής (collecting area).

Ρίχνουμε το ζάρι και μαζεύουμε το πούλι που αντιστοιχεί στη θέση του ζαριού. Παρατήρηση: Κάθε περιοχή έχει 6 θέσεις (τρίγωνα), και αυτό που είναι τέρμα αριστερά έχει τον αριθμό 1, ενώ αυτό που είναι τέρμα δεξιά τον αριθμό 6. Αν ρίξουμε το ζάρι και φέρουμε μια τιμή που είναι μεγαλύτερη από τα κατειλημμένα τρίγωνα, θα μαζέψουμε αυτό που είναι πιο δεξιά. Π.χ, αν έχουμε πούλια στις θέσεις 1,2 και 4, και φέρουμε 2 και 5, τότε μαζεύουμε το πούλι από τη θέση 2 και αυτό από τη θέση 4.