Κανόνες για το παιχνίδι Ασσόδυο

Στο παιχνίδι Ασσόδυο τα πούλια βρίσκονται έξω από το ταμπλό. Όπως βλέπετε και στην οθόνη, τα πούλια είναι τοποθετημένα στη θήκη συλλογής.

iTavli: Ασσόδυο αρχική τοποθέτηση των πούλιων
iTavli: Ασσόδυο αρχική τοποθέτηση των πούλιων

Μετακίνηση των πούλιων

Η πρώτη μας κίνηση είναι να φέρουμε ένα πούλι μέσα στο ταμπλό. Για αυτό το λόγο ρίχνουμε τα ζάρια και στη συνέχεια σέρνουμε ένα πούλι στη προβλεπόμενη θέση. Σημείωση: Στο παιχνίδι Ασσόδυο αρχίζουμε να μετακινούμε τα πούλια από την πάνω αριστερή – δεξιά γωνία, ανάλογα με την επιλεγμένη διαμόρφωση (όπως γίνεται και στο παιχνίδι Πόρτες).

iTavli: Ασσόδυο τοποθέτηση των πούλιων στα αριστερά
iTavli: Ασσόδυο τοποθέτηση των πούλιων στα αριστερά
iTavli: Ασσόδυο τοποθέτηση των πούλιων στα δεξιά
iTavli: Ασσόδυο τοποθέτηση των πούλιων στα δεξιά

Αφού βάλουμε το πρώτο πούλι στο ταμπλό στη συνέχεια μπορούμε είτε να το μετακινήσουμε είτε να βάλουμε και τα υπόλοιπα πούλια. Μετακινούμε τα πούλια σύμφωνα με τους κανόνες για το παιχνίδι Πόρτες, αλλά τα πράγματα αποκτούν ενδιαφέρον όταν ρίξουμε ασσόδυο (1 – 2). Υπάρχουν δύο εκδόσεις του παιχνιδιού Ασσόδυο και ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όταν φέρουμε ασσόδυο.

Αμερικάνικη έκδοση

  • Παίζουμε το 1 – 2 όπως και τις υπόλοιπες ζαριές
  • Στη συνέχεια παίζουμε όποια διπλή θέλουμε (1 – 1, 2 – 2 … 6 – 6)
  • Τέλος, ρίχνουμε ξανά τα ζάρια. Αν φέρουμε και πάλι ασσόδυο επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα

Αν δεν μπορούμε να μετακινήσουμε τα πούλια όταν φέρουμε 1 – 2 ή δεν μπορούμε να τα μετακινήσουμε όταν επιλέξουμε τη διπλή, τότε χάνουμε τη σειρά μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν ρίχνουμε ξανά τα ζάρια.

Ευρωπαϊκή έκδοση

Η Ευρωπαϊκή έκδοση έχει τους ίδιους κανόνες με την Αμερικάνικη, αλλά με δύο σημαντικές αλλαγές:

  • Αν φέρουμε διπλές τότε παίζουμε αυτές και τη συμπληρωματική διπλή. Στη συνέχεια ξαναρίχνουμε τα ζάρια. Συμπληρωματικές διπλές είναι αυτές που έχουν άθροισμα 7, πχ 3 – 3 και 4 – 4 ή 5 – 5 και 2 – 2.
  • Στο μάζεμα δεν επιτρέπεται το ”σπάσιμο”, και μαζεύουμε μόνο τα πούλια που αντιστοιχούν στη ζαριά.

Όπως και στην Αμερικάνικη έκδοση, αν δεν μπορούμε να παίξουμε τη διπλή ή τη συμπληρωματική της, χάνουμε τη σειρά μας.