Κανόνες για το παιχνίδι Φεύγα

Στο παιχνίδι Φεύγα τα πούλια τοποθετούνται με ένα μόνο τρόπο, όπως φαίνεται και στο σχήμα.

iTavli: Φεύγα, τοποθέτηση των πούλιων στα αριστερά
iTavli: Φεύγα, τοποθέτηση των πούλιων στα αριστερά

Στο παιχνίδι φεύγα, ξεκινάμε από την πάνω δεξιά γωνία, και μετακινούμε τα πούλια αντίθετα από τους δείκτες του ορολογιού.

Μετακίνηση των πούλιων

Ρίχνουμε τα ζάρια για να δούμε κατά πόσες θέσεις θα μετακινήσουμε ένα ή περισσότερα πούλια. Εκτός από τον πιο σημαντικό κανόνα, στο παιχνίδι Φεύγα ισχύουν οι εξής κανόνες:

  • Δεν επιτρέπετε να χτυπήσουμε κανένα πούλι του αντιπάλου μας, και μπορούμε να μετακινήσουμε τα πούλια μας μόνο σε θέσεις που είναι κενές ή έχουν δικά μας πούλια
  • Στην αρχή του παιχνιδιού πρέπει να μετακινήσουμε ένα πούλι στην base περιοχή του αντιπάλου μας. Στη συνέχεια μπορούμε να μετακινήσουμε και τα υπόλοιπα πούλια
  • Δεν μπορούμε να κλείσουμε και τις 6 θέσεις στη base περιοχή μας
  • Αν ο αντίπαλό μας δεν μπορεί να μετακινήσει κάνενα πούλι (όχι γιατί δεν έχει ρίξει τη σωστή ζαριά, αλλά γιατί είναι εγκλωβισμένος/η), τότε θα πρέπει να μετακινήσουμε ένα πούλι για να του/της δώσουμε χώρο να κινηθεί