Κανόνες για το παιχνίδι Πλακωτό

Όπως και στο παιχνίδι Πόρτες, έτσι και στο Πλακωτό, τα πούλια μπορούν να τοποθετηθούν στην αριστερή ή δεξιά μεριά του ταμπλό.

iTavli: Πλακωτό τοποθέτηση των πούλιων στα αριστερά
iTavli: Πλακωτό τοποθέτηση των πούλιων στα αριστερά
iTavli: Πλακωτό τοποθέτηση των πούλιων στα δεξιά

Σε αντίθεση όμως με το παιχνίδι Πόρτες, τα πούλια είναι τοποθετημένα μπροστά σου. Επομένως, στην αριστερή διαμόρφωση μετακινούμε τα πούλια μας αντίθετα από τους δείκτες του ορολογιού, και ο/η αντίπαλος σύμφωνα με τους δείκτες του ορολογιού. Αντιστρόφως, στη δεξιά διαμόρφωση εμείς μετακινούμε τα πούλια σύμφωνα με τους δείκτες του ορολογιού, και ο/η αντίπαλόας μας αντίθετα από τους δείκτες του ορολογιού.

Μετακίνηση των πούλιων

Ρίχνουμε τα ζάρια για να δούμε κατά πόσες θέσεις θα μετακινήσουμε ένα ή περισσότερα πούλια. Εκτός από τον πιο σημαντικό κανόνα, στο παιχνίδι Πλακωτό ισχύουν οι εξής κανόνες:

  • Μπορούμε να χτυπήσουμε ένα μονό πούλι του αντίπαλού μας. Αν το χτυπήσουμε, αυτό το πούλι παγιδεύεται, και δεν μπορεί να μετακινηθεί.
  • Μπορούμε να τοποθετήσουμε όσα πούλια θέλουμε πάνω από το παγιδευμένο πούλι

Σημείωση, αν ένα πούλι παγιδευτεί στην Inner Table περιοχή, τότε δεν μπορούμε να το μαζέψουμε. Συνεπώς, αν ρίξουμε τα ζάρια και οι μόνες κινήσεις είναι να μαζέψουμε αυτό το πούλι ή να το μετακινήσουμε, χάνουμε τη σειρά μας. Για παράδειγμα ας θεωρήσουμε την ακόλουθη κατάσταση: Έχουμε πούλια στις θέσεις 1, 2 και 4, και το πούλι στη θέση 4 είναι παγιδευμένο. Αν ρίξουμε τα ζάρια και φέρουμε 2 – 5, τότε το μονο που επιτρέπεται να κάνουμε είναι να μαζέψουμε το πούλι από τη θέση 2, και μετά τελειώνει τη σειρά μας. Αντιθέτως, αν είχαμε φέρει 3 – 5, δε θα μπορούσαμε να κάνουμε καμία κίνηση, και θα χάναμε τη σειρά μας.