Κανόνες για το παιχνίδι Πόρτες

Στο παιχνίδι Πόρτες τα πούλια τοποθετούνται στο ταμπλό όπως φαίνονται στις δύο εικόνες. Σε αυτές τις εικόνες εμφανίζεται η αριστερή και δεξιά τοποθέτηση των πούλιων για το παιχνίδι πόρτες. Παρόλο που και οι δύο τοποθετήσεις είναι σωστές, μπορείτε να συναντήσετε παίκτες που γνωρίζουν μόνο τη μια διαμόρφωση. Όμως, η εφαρμογή iTavli υποστηρίζει και τις δύο, και την επιλέγετε όταν ρίχνετε τα ζάρια για να βρείτε ποιός θα ξεκινήσει πρώτος.

iTavli: Πόρτες τοποθέτηση των πούλιων στα αριστερά
iTavli: Πόρτες τοποθέτηση των πούλιων στα αριστερά
iTavli: Πόρτες τοποθέτηση των πούλιων στα δεξιά
iTavli: Πόρτες τοποθέτηση των πούλιων στα δεξιά

Ένας κανόνας που ισχύει και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι το σημείο που έχει τα δύο πούλια δεν βρίσκεται μπροστά σας. Επίσης, η περιοχή που βρίσκεται αυτό το σημείο είναι το Base Area. Απέναντι από αυτή την περιοχή είναι το Inner Table. Επομένως, στην αριστερή διαμόρφωση μετακινούμε τα πούλια μας σύμφωνα με τους δείκτες του ορολογιού, και ο/η αντίπαλος αντίθετα από τους δείκτες του ορολογιού. Αντιστρόφως, στη δεξιά διαμόρφωση εμείς μετακινούμε τα πούλια αντίθετα από τους δείκτες του ορολογιού, και ο/η αντίπαλόας μας σύμφωνα με τους δείκτες του ορολογιού.

Μετακίνηση των πούλιων

Ρίχνουμε τα ζάρια για να δούμε κατά πόσες θέσεις θα μετακινήσουμε ένα ή περισσότερα πούλια. Εκτός από τον πιο σημαντικό κανόνα, στο παιχνίδι Πόρτες ισχύουν οι εξής κανόνες:

  • Μπορούμε να χτυπήσουμε ένα μονό πούλι του αντίπαλού μας. Αν το χτυπήσουμε, το πούλι απομακρύνεται από το παιχνίδι, και τοποθετείται στο κέντρο του ταμπλό.
  • Αν ένα πούλι έχει απομακρυνθεί από το παιχνίδι δεν μπορούμε να μετακινήσουμε τα υπόλοιπα πούλια μέχρι αυτό το πούλι να εισέρθει ξανά στο παχνίδι
  • Ένα απομακρυσμένο παιχνίδι μπαίνει στο παιχνίδι στην περιοχή base area. Κατά την είσοδό του στο παιχνίδι μπορεί να χτυπήσει ένα μόνο