Κανόνες για το παιχνίδι Ρώσικη Φεύγα

Όπως και στο παιχνίδι Φεύγα, στο παιχνίδι Ρώσικη Φεύγα τα πούλια τοποθετούνται με ένα μόνο τρόπο.

iTavli: Ρώδικη Φεύγα, τοποθέτηση των πούλιων στα αριστερά
iTavli: Ρώσικη φεύγα, τοποθέτηση των πούλιων στα αριστερά

Στο παιχνίδι ρώσικη φεύγα, ξεκινάμε από την πάνω δεξιά γωνία, και μετακινούμε τα πούλια αντίθετα από τους δείκτες του ορολογιού.

Μετακίνηση των πούλιων

Ρίχνουμε τα ζάρια για να δούμε κατά πόσες θέσεις θα μετακινήσουμε ένα ή περισσότερα πούλια. Εκτός από τον πιο σημαντικό κανόνα, στο παιχνίδι Ρώσικη Φεύγα ισχύουν οι εξής κανόνες:

  • Δεν επιτρέπετε να χτυπήσουμε κανένα πούλι του αντιπάλου μας, και μπορούμε να μετακινήσουμε τα πούλια μας μόνο σε θέσεις που είναι κενές ή έχουν δικά μας πούλια
  • Αν ο αντίπαλό μας δεν μπορεί να μετακινήσει κάνενα πούλι (όχι γιατί δεν έχει ρίξει τη σωστή ζαριά, αλλά γιατί είναι εγκλωβισμένος/η), τότε θα πρέπει να μετακινήσουμε ένα πούλι για να του/της δώσουμε χώρο να κινηθεί
  • Δεν επιτρέπετε να μετακινήσουμε παραπάνω από ένα πούλι από τη θέση 1 σε κάθε γύρο, όμως:
    • Στον πρώτο γύρο μπορούμε να μετακινήσουμε δύο πούλια
    • Στον πρώτο γύρο, είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινήσουμε δύο πούλια αν φέρουμε 3 – 3, 4 – 4 or 6 – 6.