Ρώσικη Φεύγα, Πλακωτό Epxress και Khacapuri

Η iOS έκδοση 4.8.1 και η Android έκδοση 4.8.2 είναι ήδη διαθέσιμες, και υποστήριζουν αυτά τα 3 παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια είναι επίσης διαθέσιμα και στη Web έκδοση.

Ρώσικη Φεύγα

Στη Ρώσικη Φεύγα τοποθετούμε τα πούλια όπως στη Φεύγα, και τα μετακινούμε αντίθετα από τους δείκτες του ορολογιού. Δεν επιτρέπετε να χτυπήσουμε το πούλι του αντιπάλου μας, και μπορούμε να μετακινήσουμε τα πούλια μόνο σε άδειες θέσεις ή σε θέσεις που έχουν δικά μας πούλια. Εδώ, θα βρείτε μια πλήρη περιγραφή των κανόνων για το παιχνίδι Ρώσικη Φεύγα.

Πλακωτό Express

Στο παιχνίδι Πλακωτό Express τα πούλια τοποθετούνται και μετακινούνται όπως στο παιχνίδι Πλακωτό. Όμως, υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές:

  • Αν ένας παίχτης φέρει διπλές τότε παίζει αυτές καθώς και όλες τις άλλες μέχρι τις 6-6.
  • Αν ο παίκτης δεν μπορεί να παίξει μια διπλή τότε χάνει τη σειρά του.

Khacapuri

Στο παιχνίδι Khacapuri, τα πούλια τοποθετούνται όπως φαίνεται στην εικόνα

iTavli: Τοπθέτηση των πούλιων στο παιχνίδι Khacapuri
iTavli: Τοπθέτηση των πούλιων στο παιχνίδι Khacapuri

Μπορούμε να μετακινήσουμε τα πούλια μας σε άδειες θέσεις ή σε θέσεις που έχουν δικά μας πούλια. Δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τον/την αντιπαλό/η μας.

Μπορείτε να συζητήσετε για αυτά τα παιχνίδια στο forum

Καλό παιχνίδι!